RHIENI MEITHRIN A DERBYN / RECEPTION AND NURSERY

Nodyn i’ch atgoffa i anfon eich plentyn i’r ysgol mewn gwisg archarwr o’u dewis yfory, dydd Llun Tachwedd y 1af.
Disgyblion i wisgo gwisg Ymarfer Corff i’r ysgol ar ddydd Iau yr wythnos yma gyda esgidiau addas i fod ar y cae neu’r buarth.
Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

A reminder to send your child to school tomorrow, Monday November the 1st wearing a superheroes costume of their choice. 
Pupils to wear their Sports clothes on Thursday, November the 4th this week with appropriate footwear for activities on the field or yard. 
Thank you for your cooperation.