PWYSIG IAWN / VERY IMPORTANT

Diolch o galon i’r mwyafrif o rieni am lewni yr holiadur Dychwelyd i’r ysgol ond yn anffodus, mae yna rhai rhieni dal heb ei gwblhau. Mae’n HANFODOL eich bod yn cwblhau yr holidaur hyd yn oed os nad oes gennych fwriad i yrru eich plentyn i’r ysgol. Os gwelwch yn dda, a fedrwch chi ei gwblhau fel mater o frys.
Thank-you to the majority of parents whom have completed the questionnaire but unfortunately there are some parents that have still not done so. It is ESSENTIAL that you do so even if you are not intending to send your child to school. Please complete the questionnaire as a matter of urgency.
Diolch yn fawr.