Pwysig/Important

Cofiwch/Remember

Bydd rhaid archebu lle i’ch plentyn/plant ar-lein er mwyn iddynt fynychu y Clwb Brecwast a’r Clwb ar ôl Ysgol a hynny drwy wefan “School Gateway”.

You will have to book a space for your child/children to attend Breakfast and After School club by visiting the School Gateway website or app.