PWYSIG/IMPORTANT – Trip Bl.5/6 i Glan-Llyn

Er mwyn gallu cwblhau holl weithgareddau’r dydd gofynnwn yn garedig i holl ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 ddod i’r ysgol erbyn 8:15 bore Llun nesaf, Gorffennaf 12fed. Mi fydd y disgyblion angen dod drwy ddrws 5/6 ac i’w dosbarthiadau cofrestru.

To ensure all of the day’s activities are completed we kindly ask all Year 5 and 6 pupils to arrive at school for 8:15 next Monday, July 12th. Pupils will be able to come through the 5/6 entrance and into their register classes. 🔚