Trip Meithrin a Derbyn

Cofiwch fod plant Meithrin a Derbyn yn mynd ar drip i Barc Fferm Park Hall yfory. Bydd angen bwyd picnic, diod (dim poteli gwydr) dillad ysgol, esgidiau addas a chot law ysgafn. 

Remember that Reception and Nursery pupils are going on a trip to Park Hall Farm Park tomorrow. Pupils will need to bring a picnic, a drink (no glass) wear their school uniform, suitable footwear and a light coat. 

Diolch yn fawr