PWYSIG/IMPORTANT – Yr Adran Iau / Juniors

Diolch i nifer fawr ohonoch sydd wedi llenwi yr holiadur isosd, ond mae dal llawer iawn heb wneud. Cofiwch mae angen llenwi yr holidaur ar gyfer brawd neu chwaer arall sydd yn y Adran Iau hefyd.  Gofynnwn yn garedig i chi lewni yr holiadur isod os gwelwch yn dda. Bydd y canlyniadau wedyn yn ein helpu i wybod ble mae eich plentyn yn eich cyfarfod neu sut mae nhw’n mynd adref ar ddiwedd y dydd.  Ni ddylai gymeryd mwy na rhyw funud i’w gwblhau. Sylweddolwn fod trefniadau yn newid weithiau ac ella fod eich patrwm gwaith yn newid yn wythnosol, ond hoffem gael fras amcan o ble mae eich plentyn yn mynd ar ddiwedd y dydd. Os oes unrhyw newid, gadewch i athro/athrawes eich plentyn wybod. 
COFIWCH – fod gan blant yr Adran Iau opsiwn i ddod drwy’r giat waelod neu drwy’r Brif Fynedfa yn y bore neu ar ddiwedd y dydd os yw’n gwneud pethau’n haws i chi. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kz7D_KmzAJxMjCyNW_gH6gdUNThOWUdITUhTMTE5UlpEQ09VQ09NNDBXNC4u

Thank you very much if you have already filled in the questionnaire below, but there are still many parents that have not completed it. Remember to fill in the questionnaire for brothers or sisters in the Juniors as well. 
Please complete the questionnaire below to help us know which entrance your child will be using to meet you or go home. It should take no more than about a minute to complete. We realise that arrangements do change and that your work commitments may change on a weekly basis, but we would like to have a rough idea of where your child needs to go at the end of each day. If anything changes, please let your child’s teacher know. 

REMEMBER – that Juniors have an option to come through the bottom gate or through the Main Entrance in the morning or at the end of the day if it makes things easier for you.