Rheini / Parents Blwyddyn 1 a 2

Nodyn i’ch atgoffa ni fydd Clwb Hwyl i ddisgyblion Blwyddyn 1 a 2 hanner tymor yma. Mae hyn yn bennaf oherwydd y gwaith adeiladu a’r gwaith paratoi symud sydd gan athrawon. Gobeithiwn bydd y clwb yn gallu ail-gychwyn yn y flwyddyn newydd.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

A reminder that there will be no Fun Club for year 1 and 2 pupils this half term. This is mainly because of the building work but also as staff will be preparing to move classes. We hope that the club will re-start in the new year. 


Thank you for your cooperation.