Pwysig: Ras Liw / Important: Colour Run

Gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi’r ffurflen yn y ddolen isod i roi caniatâd i’ch plentyn/plant gymryd rhan yn y ras liw yfory.
Please make sure you fill out the form in the link below to give your child/ren permission to take part in the colour run tomorrow.