Rhieni Bl 1 a Bl 5 / Year 1 and Year 5 parents

Edrychwn ymlaen i weld plant Bl 1 a Bl 5 yn nôl yn yr ysgol Dydd Mawrth yma. Erbyn hyn, dylech fod wedi derbyn ebost gyda holiadur caniatad a hefyd linc fidio i ddangos i’ch plant er mwyn ei paratoi i ddychwelyd i’r ysgol. Os nad ydych wedi derbyn yr ebost, gadewch i ni wybod cyn gynted a phosib os gwelwch yn dda. 

We look forward to welcoming Year 1 and Year 5 children back to school on Tuesday. By now, you should have received a link to the consent form and a link to a video to prepare your child to come back to school. If you haven’t received it, please let us know as soon as possible.