Ffrindiau

Mae’r dyddiad cau i dynnu’r raffl ar gyfer y weithgaredd yma a drefnir gan Ffrindiau Glanrafon wedi’i ymestyn i ddydd Sadwrn, Gorffennaf 11eg.
Cofiwch ymuno yn yr hwyl!!
The closing date for drawing the raffle for this activity organised by Ffrindiau Glanrafon has been extended to Saturday, July 11th.
Remember to join in the fun!!