RHIENI BLWYDDYN 1 A 2 / YEAR 1 & 2 PARENTS

Bydd disgyblion blwyddyn 1 a 2 yn mynd am dro o amgylch tref Yr Wyddgrug ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth neu Ddydd Mercher yr wythnos yma. Bydd angen sicrhau fod disgyblion yn dod i’r ysgol gyda chot law ar y dyddiau hyn. 

Year 1 and 2 pupils will be going for a walk around Mold on Monday, Tuesday or Wednesday this week. Please ensure that pupils bring a light raincoat with them on these days in case of bad weather.

Diolch yn fawr