Rhieni Blwyddyn 1 a 5 yn unig – Years 1 & 5 parents only

WYTHNOS/WEEK 1
Mae gohebiaeth wedi’i anfon ar e bost atoch heddiw parthed i’ch plentyn ddod i’r ysgol yr wythnos nesaf.
Os nad ydych wedi ei dderbyn, gofynnir i chi gysylltu gyda ni ar postglanrafon ar unwaith os gwelwch yn dda.
Llawer o ddiolch.
Correspondence has been sent to you today by e mail regarding your child coming to school next week.
If you haven’t received it, please contact us via postglanrafon at once.
Many thanks.