Rhieni Blwyddyn 6/ Year 6 parents

Llythyr gan Cyngor Sir y Fflint ynglyn a Derbyniadau Blwyddyn 6 i Ysgol Uwchradd ym mis Medi 2023.                                              Please find attached a letter from Flintshire Council regarding Year 6 Admissions to High School in September 2023

pdf icon Secondary-Letter-English-to-Parents-2023.pdf
pdf icon Secondary-Letter-Welsh-to-Parents-2023.pdf