Rhieni Meithrin a Derbyn

Dyma adnodd gwych gan Peniarth ar gyfer eich plentyn i ymarfer ac adnabod llythyrennau yn Gymraeg. Dilynwch @CPeniarth ar Trydar neu Facebook i ddilyn y podlediadau. 
Here is a great resource for you by Peniarth to use with your child to recognize and practice letters in Welsh. Please follow @CPenairth on Twitter or Canolfan Peniarth on Facebook to access the podcasts .