RHIENI Y CYFNOD SYLFAEN / FOUNDATION PHASE PARENTS

Diwrnod y Llyfr yfory  – Gwisg Ysgol arferol 

Mae croeso i blant yrru llun o’u hoff lyfr neu gymeriad o lyfr ar SeeSaw fel rhan o’n dathliadau eleni.

World Book Day tomorrow – Pupils to wear School uniform
Pupils are encouraged to send a picture of their favourite book or character from a book through their SeeSaw profile as part of our celebrations.