Cinio – dinners

Cinio ysgol – school meals

 

Mae’n peri gofid ini bod cymaint o ddyledion cinio. Mae’n hanfodol eich bod yn clirio unrhyw ddyled ar-lein www.schoolgateway.com ar unwaith os gwelwch yn dda.

Bydd dyledion mawr yn cael eu hanfon i Gyngor Sir y Fflint – ac mae hawl ganddynt i rwystro’ch plentyn i gael cinio nes bydd y ddyled wedi ei thalu yn llawn.

 

It is causing us much concern that there are so many dinner debts. It is imperative that any debt is paid online on www.schoolgateway.com immediately please.

 

Larger debts are reported to Flintshire County Council and they have the right to stop your child from having a school meal until the whole debt is paid in full.