SION CORN / FATHER CHRISTMAS

Fe fydd Sion Corn yn ymweld ag Ysgol Glanrafon Dydd Iau yma. Eleni, penderfynwyd y byddem ni’n cyflwyno anrheg i Sion Corn. Y bwriad yw i gasglu bwydydd addas at gyfer Banc Bwyd yr Wyddgrug. Mae rhestr o fwydydd addas i’w gael ar y Wê. Os y dymunech gyfrannu at y casgliad hwnnw, gofynnir yn garedig i chi eu hanfon efo’r plant Ddydd Iau yma, Rhagfyr 20fed. Bydd yr holl nwyddau a dderbynnir yn cael eu casglu fore Gwener, Rhagfyr 21ain.

Cofiwch mai gwirfoddol yw gwneud unrhyw gyfraniad at yr apêl hon.

Father Christmas will be visiting Ysgol Glanrafon this Thursday. This year, we have decided that we will be presenting gifts to Father Christmas. We intend to collect food items suitable for the Mold Food Bank.  Suitable foods for the food bank are listed on the internet. If you would like to contribute to this collection, you are kindly asked to send them with the children this coming Thursday, December 20th. All the items contributed will be collected on Friday morning, December 21st.


Please remember that all contributions are voluntary.


Nadolig_-_Santa_-_Nadolig_Llawen.jpg

Llawer o ddiolch am eich haelioni ymlaen llaw.

Many thanks before hand for your generosity.