Trip i Sinema Theatr Clwyd Cinema trip – 3 & 4 Yfory-Tomorrow

Bydd y plant angen:-

  • gwisgo dillad/siwmper Nadoligaidd
  • dod â fferins/popcorn os ydynt yn dymuno.
  • dod â diod (dim ‘fizzy’ ac mewn potel blastig dim gwydr)

The children will need:-

  • to wear a Christmas top/jumper
  • bring sweets/popcorn if they so wish
  • bring a drink (not fizzy or in a can but in a plastic not glass bottle

Dim CNAU os gwelwch yn dda/Please do not bring any NUTS!!