Sticeri ‘Kit for Schools’ Aldi / Aldi Kit for Schools Stickers

Mae’r ysgol yn casglu sticeri ‘Kit for Schools’ Aldi. Os ydych yn siopa yn Aldi ac yn derbyn y sticeri fe fyddem yn gwerthfawrogi pe byddech yn eu hanfon i’r ysgol. Llawer o ddiolch o flaen llaw am eich cefnogaeth.
The school is collecting Aldi Kit for Schools stickers. If you shop in Aldi and receive the stickers we would appreciate if you sent them to school. Many thanks in advance for your support.