Trefniadau Gwasanaeth Nadolig CA 2 / Arrangements for KS 2 Christmas Service

Wel, dyma ni – yr ymarferion olaf cyn gwasanaeth Nadolig CA2 heno yng Nghapel Bethesda. Rydym yn edrych ymlaen i groesawu chi yno. Dyma rhai manylion pwysig o ran trefniadau’r noson.
PWYSIG – Gofynnwn i chi gymeryd gofal wrth gerdded fyny grisiau y capel gan fod nhw yn gallu bod yn llithrig.
PAWB i ddod i’r gwasanaeth heno yn eu gwisgoedd os gwelwch yn dda.
Disgyblion Blwyddyn 6, yr holl offerynnwyr a phlant Carol yr Ŵyl – angen bod yn y festri (sydd yng nghefn y capel) erbyn 5.30 os gwelwch yn dda.
PAWB arall – yn eistedd yn ei sedd yn brydlon erbyn 5.45 os gwelwch yn dda.
Er gwybodaeth i chi, fe fydd yr offerynnwyr yn dechrau chwarae fel mae’r gynulleidfa yn cyrraedd rhwng 5.45 a 6 o’r gloch.
Fe fydd y gwasanaeth yn para tua awr.
Ar y diwedd, gofynnwn i rieni Bl 5 a 6 i fynd allan o’r capel drwy’r brif fynedfa, a rownd y cefn i nôl ei plentyn. Fe fydd Bl 3 a 4 yn aros yn eu seddau yn y capel nes i riant ddod yna i’w nôl. Diolch i chi o flaen llaw am eich cydweithrediad.
Gobeithiwn yn fawr y gwnewch chi fwynhau ein gwasanaeth Nadolig!!
This morning we’ve had our final rehearsals for our KS 2 Christmas Service this evening at Capel Bethesda. We look forward to welcoming you all there. Below, are some important information about this evening’s arrangements.
IMPORTANT – Please take care whilst walking up the stairs to the chapel as they can get very slippery.
EVERYONE to arrive at the chapel in their costumes please.
Year 6 Pupils, all of the instrumentalists and the Carol yr Ŵyl children – to be at the chapel at 5.30 pm please..
EVERYBODY else to be in their seats promptly at 5.45 pm please.
For your information, the instrumentalists will be playing from 5.45 pm until 6 o clock whilst the audience will be arriving.
The service will last about an hour.
At the end, we kindly ask that Year 5 and 6 parents leave the chapel through the main entrance and collect your child from the vestry at the back of the chapel. Years 3 and 4 children will stay in their seats until a parent or family member collects them. Thank you for your co-operation.
We all hope that you enjoy our Christmas Service!!