TREFNIADAU wythnos nesaf

 • Fefyddyrysgolaragoryfory(Mawrth 23ain)iblantgweithwyrallweddolynunig.
 • Fefyddstaff Glanrafonyndarparugofalplanti’rdisgyblionnifyddwnyncynnalgwersiaddysgiadol.
 • Hoffwnbwysleisiounwaithetofodyddarpariaethymaargaeliddisgybliongyda’urhieniynweithwyrallweddol(llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-meini-prawf-ar-gyfer-defnyddior-ddarpariaeth-barhaus-ar-gyfer-plant-syn).Osamgaelmynediadi’rgofalhwnmae’nrhaidiunai yddauriantfodynweithwyrallweddol neui riantsenglfodynweithiwrallweddol
 • Maeangenirienigadweuplantgartrefblefohynny’nbosib– dimondi’rplant llenadoesdewisarallganyrhiant/rhieniybyddyrysgolaragor.
 • Niddylaidisgyblionrisguchel,e.e.plantsy’ndioddefo asthma,ddodi’rysgolosnadywhi’nGWBLangenrheidiol.
 • Fefyddangenirieniarwyddoeuplantifewnacallano’rysgol. Fefydddisgwylirieninodieugwaith(gwaithyddauriantosnadyw’rplentynyndododeulurhiantsengl)arydaflenhon.
 • Osoesmoddcyfynguaryramserymaeplantrhieniallweddolyneidreulioynyrysgolrydymyneichannogiwneudhynny. Niddylaiplentyndreuliodiwrnodcyfan/ bobdiwrnodynyrysgolosnadoesangen. Fefyddhynynlleihau’rcyswlltcymdeithasoliblanta staff. 
 • Fefyddyrysgolaragoro 8yb tan 5.30yp (syddigynnwysy Clwb Brecwasta’rClwbArOlYsgol). Bydd Meithrin +aragorhefyd.
 • Fefyddydisgyblionyncaeleurhannuyngrwpiauoedran– Dan 7 / CA2.
 • Fefyddcinioamddimibobplentyn.
 • FefyddsnapynyncaeleiddarparuiblantyrUD7. Caiff plant CA2 ddodasnapyneuhunain. DIM CNAUosgwelwchyndda.
 • Fefyddangeni’rdisgyblionddodadiodefonhw.
 • Maegwisgysgolynddewisolondfefyddangendilladcyfforddustrainers argyfergweithgareddautuallan.
 • Nifyddangendodagunrhywwaithysgol/llyfraudarlleni’rysgol
 • Hoffwnirieniddefnyddio’rsystemar-leiniarchebullei’rdisgyblion,sefSchool Comms.Osnadydychwedidefnyddio’rsystemeisoesargyferyclwbarolysgolbyddwnyngyrru’rwybodaethgartrefmaeso law. Fefyddhynynrhoisyniadinioniferoeddacyneinhelpugydathrefniadaustaffio.
 • Osoesunrhywbryderynglyna’ruchodneuunrhywbetharallynacofiwche-bostio’rysgol Rydymynmonitro’re-bystyngysonynystodypenwythnos.