Triathlon CA2/KS2 Triathlon

Neges byr i’ch atgoffa am driathlon CA2 yfory. Gofynwn i bob plentyn wisgo eu dillad Ymarfer Corff i’r ysgol gyda eu gwisg nofio oddi tano. Mi fydd cyfle i’r plant newid yn dilyn cyflawni’r triathlon. Mae Blwyddyn 5 a 6 wedi eu amserlenni i ddechrau eu triathlon am12:00a Blwyddyn 3 a 4 am 12:30. Sicrhewch bod eich plentyn efo digon o ddŵr ar y diwrnod os gwelwch yn dda. Mae croeso i chi ddod i weld eich plentyn yn cwblhau’r weithgaredd. Diolch.
A reminder about KS2’s triathlon tomorrow. All pupils to wear their PE kit to school with their swimming kit underneath. The children will have an opportunity to change following the completion of the triathlon. Year 5 and 6 are scheduled to start their triathlonat 12:00and Year 3 and 4 at 12:30. Please ensure your child has a water bottle with them. You’re welcome to come and watch your child complete the activity. Diolch.