TRIP TWM SION CATI Bl 3 a 4

Yn anffodus mae Theatr Stiwt wedi gorfod gohurio ein Trip i weld Twm Sion Cati fory i flwyddyn 3 a 4 oherwydd bod gan y Cast y sioe achosion Covid . Gobeithio cawn dyddiad arall ganddynt cyn gynted a phosib.         Unfortunately, Theatr Stiwt have had to postpone our Year 3 and 4 trip to watch Twm Sion Cati tomorrow due to the cast coming down with Covid. We will hopefully have a new date for you as soon as possible.