Trip Caerdydd Blwyddyn 5 – Year 5 Cardiff trip

Mae’n hanfodol anfon  Tystysgrifau Iechyd Caedydd yn ol i’r ysgol erbyn fory, dydd Gwener, Mai 10fed os gwelwch yn dda.

It is imperative that the Cardiff trip Health Certificates are returned to school by tomorrow, Friday, May 10th please.