Welsh Whisperer

Dyma wybodaeth i chi am noson gymdeithasol gyda’r Welsh Whisperer. Byddwch hefyd yn derbyn copi caled o’r llythyr heddiw. Os ydych yn gallu cyfrannu gwobr i’r raffl, byddem yn ddiolchgar iawn. Diolch yn fawr iawn. 
Here is some information for you about a social evening at school with the Welsh Whisperer. The letter will also be sent home today.  If you can donate a prize for the raffle, it would be greatly appreciated. Thank you very much. doc icon POster.docx
doc icon Noson-Deuluol-gyda.docx

Welsh Whisperer

Dyma wybodaeth i chi am noson gymdeithasol gyda’r Welsh Whisperer. Byddwch hefyd yn derbyn copi caled o’r llythyr heddiw. Os ydych yn gallu cyfrannu gwobr i’r raffl, byddem yn ddiolchgar iawn. Diolch yn fawr iawn. 
Here is some information for you about a social evening at school with the Welsh Whisperer. The letter will also be sent home today.  If you can donate a prize for the raffle, it would be greatly appreciated. Thank you very much. doc icon POster.docx
doc icon Noson-Deuluol-gyda.docx