Tymor newydd – New term

Fe’ch hatgoffir y bydd yr ysgol yn ail ddechrau i bawb ddydd Llun, Ebrill 12fed. yn dilyn gwyliau’r Pasg. You are reminded that school will re-open for everyone on Monday, April 12th.following the Easter holiday. 🔚