Urdd Derbyn – Blwyddyn 6, Reception – Year 6

Aelodaeth yr Urdd Membership


Os nad ydych eisioes wedi cofrestru eich plentyn fel aelod o’r Urdd ar gyfer 2018-2019 ar  www.urdd.cymru, fe’ch hysbysir y bydd y tal yn codi i £10-00 y pen (neu £25-00 am aelodaeth teulu) ar ol dydd Gwener Ionawr 11eg.

Felly mae’n hanfodol gwneud erbyn 11.1.19 a hynny am £7-00 y pen (neu £19 am deulu) –

neu’n well fyth, heddiw.

If you have not already registered your child as a member of the Urdd for 2018-2019 on www.urdd.cymru, you are informed that the fee will increase to £10 each (or £25-00 for a family membership) after Friday, January 11th.

Therefore, it’s essential to do so by 11.1.19 for a fee of £7-00 each

(or £19-00 for family) – or even better today!

URDD-facebook.jpg Urdd Gobaith Cymru www.urdd.cymru Mudiad ieuenctid yr Urdd, gweithgareddau i blant o phobl ifanc, cyfrwng Cymraeg, Eisteddfod yr Urdd, chwaraeon trwy’r Gymraeg, gwersylloedd, cylchgronau cymraeg