Welsh Whisperer

Cofiwch am ymweliad y Welsh Whisperer Dydd Mercher yma. Fe fydd yn treulio diwrnod cyfan gyda’r disgyblion yna yn cynnal noson deuluol gyda’r nos – TOCYNNAU DAL AR GAEL!!! Os hoffai’r plant brynu rhai o’u nwyddau, mae croeso iddynt ddod ag arian i’r ysgol Dydd Mercher yma. Byd y nwyddau hefyd ar werth nos Fercher.  
Remember about our visit from the Welsh Whisperer this coming Wednesday. He will be spending the whole day at Ysgol Glanrafon with the pupils, and then will be taking part in a special evening for families in the school hall – TICKETS STILL AVAILABLE!!!   If your child would like to buy some of his merchandise, they are more than welcome to bring some money to school on Wednesday. They will also be for sale on the Wednesday evening.