Wythnos Cymru Cŵl

Mae llwyth o bethau wedi eu trefnu ar gyfer ein Wythnos Cymru Cŵl. Dyma rhai dyddiadau pwysig.
Here are some important dates for our Cymru Cŵl week :-
Bore Mercher/Wednesday morning – Bore Coffi y Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase Coffee morning. Croeso i bawb. / A warm welcome to you all.
Nos Fercher/Wednesday evening – Welsh Whisperer – Dal tocynnau ar ôl – PLÎS cefnogwch y noson deuluol yma. / Tickets still available. Please support this family event.
Dydd Gwener/Friday – “Glanrafon s’gen Dalent” (disgyblion CA2 yn unig/KS2 pupils only)
DYDD GWENER/FRIDAY – PAWB i wisgo dillad lliwiau Cymru / Everyone to wear Welsh themed clothing.