Ymarfer Côr

PWYSIG – Ni fydd ymarfer côr ar ôl ysgol Ddydd Llun. Byddwn yn ymarfer yn ystod y dydd yn lle. 
No choir practice after school on Monday. We will be practising during school time instead. Diolch.