Yr Urdd

Wele’r datganiad dderbyniwyd oddi wrth yr Urdd y bore ‘ma, yn rhoi gwybodaeth i chi am eu penderfyniad.
Golyga hyn NA FYDD ymarferion yn digwydd ar gyfer y cor, y gan actol na’r partion llefaru  cyn neu ar ol ysgol o hyn ymlaen.
Please see attached the statement received from the Urdd this morning, regarding their decision.
This means that there will be NO rehearsals for the choir, action song or recitation parties  before or after school from now on.