Ymddeoliad Mrs Iona Davies Retirement

Mae Mrs Iona Davies yn ymddeol ar ddiwedd y tymor. Mae Mrs Davies wedi bod yn Ysgol Glanrafon ers 16 mlynedd a hynny yn bennaf yn dysgu yn Mlynyddoedd 1 a 2. Os hoffech gyfrannu at ei chronfa ymddeoliad, mae posib gwneud hynny drwy School Comms. 
Mrs Iona Davies is retiring at the end of the term. Mrs Davies has been a teacher at Ysgol Glanrafon for 16 years and has mainly been teaching in Years 1 and 2. If you wish to donate to her retirement fund, you can do so through SchoolComms.