Yr estyniad newydd / The new extension

Mae pawb wedi mwynhau yr wythnos gyntaf yn yr estyniad newydd. Rydym yn edrych ar ffyrdd diogel i allu gwhaodd chi fel rhieni i ddod mewn i weld yr adeilad newydd. Bydd mwy o fanylion i ddilyn. 
Everyone has enjoyed their first week in the extension. We are looking at various ways that are safe to invite you in as parents to see the new extension. More information will follow shortly.  
Image.jpeg

Image.jpegImage.jpegImage.jpegImage.jpegImage.jpegImage.jpeg

Get Outlook for iOS