Ysgol Goedwig – Dosbarth Mr Rhydian Jones a Mrs Gwenan Williams

Fe fydd gweddill sesiynau Ysgol Goedwig ar gyfer dosbarthiadau Blynyddoedd 5 a 6 fel a ganlyn:
Dosbarth Mr Rhydian Jones – Dydd Iau, Tachwedd 11eg  a Dydd Iau, Tachwedd 18fed.
Dosbarth Mrs Gwenan Williams – Dydd Mawrth, Tachwedd 16eg a Dydd Mawrth, Tachwedd 23ain.
The remaining sessions for Forest School Sessions for Years 5 and 6 are as follows:
Mr Rhydian Jones’ class – Thursday, November 11th and Thursday, November 18th.
Mrs Gwenan Williams’ class – Tuesday, November 16th and Tuesday, November 23rd.
🔚