Pabi Coch/Poppies

Casgliad Pabi coch – Poppy Collection

 

Bydd disgyblion Blwyddyn 6 yn mynd o amgylch y dosbarthiadau yn gwerthu pabi coch wythnos Tachwedd 3ydd – 12fed.

Ynghyd â’r pabi coch byddwn hefyd yn gwerthu amrywiaeth o bethau e.e. bandiau llewys, breichledau a rwberi ac yn y blaen am £1-00 yr un. Dychmygwn y bydd rhain yn gwerthu allan yn gyflym felly – y cyntaf i’r felin!

Year 6 pupils will be going round the classrooms selling poppies during the week 3rd to 12th of November

As well as the paper poppies we will also be selling various other items e.g. wristbands, bracelets and erasers for £1-00 each. We anticipate these items will sell out very quickly – so first come first served.