Carol yr Ŵyl

Pob lwc i gôr yr ysgol sy’n recordio Carol yr Ŵyl yn yr eglwys fory. Hefyd, diolch yn fawr iawn i Mrs Nia Wyn Jones, sef cyfansoddwraig y garol am ddod atom heddiw.
Good luck to the school choir whom are recording for the Carol yr Ŵyl competition tomorrow. We would also like to thanks Mrs Nia Wyn Jones, whom composed the Christmas carol, for her time today.