Adran Iau / Juniors

Pwysig :- DIM ymarfer pêl droed ar ôl ysgol yfory. DIM côr ar ôl ysgol Dydd Mawrth ond mae ymarfer côr ar ôl ysgol Ddydd Mercher tan 4. Llythyr pwysig wedi mynd allan D Gwener gydag amseroedd cyrraedd ar gyfer sioe Barti Ddu.
Important :- NO after school football training tomorrow for the Juniors. NO choir practice after school on Tuesday, but there is choir practice until 4 on Wednesday. An important letter went home on Friday regarding times for Barti Ddu.