Prosiect Creadigol / Creative Arts Project

Mae disgyblion Bl 2 wedi bod yn cymeryd rhan mewn prosiect Creadigol am 10 wythnos o dan arweiniad Manon Elis. Prynhawn ddoe, fe gafodd eu rhieni y cyfle i weld y gwaith a gwylio cyflwyniad byr. Roedd yn brynhawn hyfryd a hoffem ddiolch i Manon am ei gwaith. Fe fydd y gwaith Celf yn cael … Read more

Glan-Llyn

Mae yna llwyth o luniau gwych o Flwyddyn 4 yn Glan Llyn ar Trydar. Cofiwch, does dim angen cyfrif Trydar arnoch i weld y lluniau. Dilynwch y linc ar y Dewislen drwy’r ap. There are some great photos of Year 4 at Glan Llyn. Remember, you don’t need a Twitter account to see the photos. … Read more

Rhieni Bl 2 / Year 2 Parents

Rhieni Bl 2 / Year 2 Parents :- Fe’ch gwahoddir i’r ysgol bnawn fory am 2 o’r gloch i weld gwaith eich plentyn fel rhan o Brosiect Creadigol dan arweiniad Manon Elis.  You are invited to school tomorrow afternoon at 2 o clock to see the pupils’ work as part of the Creative Arts Project … Read more