Meithrin

Cinio Nadolig Meithrin   Mae croeso i ddisgyblion Meithrin aros i gael cinio Nadolig dydd Mercher nesaf, Rhagfyr 15eg, dowch i’w casglu am tua 12.15 os nad ydynt yn aros am Meithrin Plus. Bydd rhaid talu trwy School Gateway. The Meithrin pupils are welcome to stay for the Christmas lunch next Wednesday, December 15th , … Read more

Prosiect Creadigol / Creative Arts Project

Mae disgyblion Bl 2 wedi bod yn cymeryd rhan mewn prosiect Creadigol am 10 wythnos o dan arweiniad Manon Elis. Prynhawn ddoe, fe gafodd eu rhieni y cyfle i weld y gwaith a gwylio cyflwyniad byr. Roedd yn brynhawn hyfryd a hoffem ddiolch i Manon am ei gwaith. Fe fydd y gwaith Celf yn cael … Read more