Barti Ddu

Mae’r ymarferion yn mynd yn dda a mae disgyblion CA2 yn edrych mlaen i berfformio y sioe Barti Ddu i chi wythnos nesaf. Gobeithio fod pawb wedi cael eu tocynnau. Hoffwn ddiolch i chi fel rheini am y gwisgoedd bendigedig – bydd lluniau i ddilyn.
The practices are going well and KS2 pupils are looking forward to peforming Barti Ddu next week. We hope that you all have had your tickets. We would also like to take this opportunity to thank you as parents for the fantastic costumes. – photos to follow.