Barti Ddu

Wel, dyna ddiwedd ar berfformiadau gwych gan blant CA2. Roedd pob un ohonynt yn haeddu trît bach ar ôl yr holl waith caled. Diolch i chi fel rhieni am eich cefnogaeth cyson. Cofiwch fod yna luniau gwych i weld yn yr Evening Leader.
Barti Ddu is over and the children all deserved a treat and a bit of fun!! Thanks to you as parents for your continuos support. Remember there are photos from the show in the Evening Leader.