Trip Bl 5 & 6

Ymddiheuriadau – hen lythyr wedi ei anfon mewn camgymeriad   – dyma’r llythyr  priodol. Apologies an old letter was sent by mistake earlier – this is the correct letter. Weston-Park_llythyr-cyn-trip.pdf

Fw: Swyddi ar gael mewn Cylch Meithrin newydd ym Mwcle – Mudiad Ysgolion Meithrin Jobs

From: Sali Edwards <[email protected]&gt; Sent: 12 October 2018 10:05 To: G Postterri (Ysgol Terrig); N Postglanrafo (Ysgol Glanrafon); D Gwenffrw (Ysgol Gwenffrwd); [email protected]; I Postcroesatt (Ysgol Croes Atti) Cc: cylch [email protected] com Subject: Swyddi ar gael mewn Cylch Meithrin newydd ym Mwcle   Bore da Rydw i’n gweithio ar sefydlu Cylch Meithrin newydd ym Mwcle, … Read more

Rhieni plant Meithrin Plus parents

Cofiwch am yr ‘AGM’ nos fory, Hydref 11eg am 8.00 o’r gloch yn nhafarn y ‘Swan’, Gwernymynydd. Don’t forget the AGM tomorrow evening October 11th, at 8.00pm in the Swan Inn, Gwernymynydd.

Yr Adran Iau/Juniors

Os oes gan rai ohonoch gylchgronau rydych wedi gorffen â nhw adref, a fedrwch chi yrru nhw i’r ysgol fory os gwelwch yn dda. Mae nhw ar gyfer prosiect Celf yn nosbarthiadau Bl 3 a 4. Diolch yn fawr iawn. If you have any magazines at home that you have finished with, could you please … Read more

Prydlondeb/Punctuality:

Rydym wedi sylwi bod llawer o blant yn cyrraedd yr ysgol yn hwyr yn y bore. Mae’n gweithdrefnau ben bore yn fodd i sicrhau bod y disgyblion yn barod i ddechrau ar eu gwaith yn brydlon am 8.50 am, gan eu bod yn dod i mewn ar eu hunion i’r dosbarthiadau pan fydd y gloch … Read more