Blwyddyn/Years 5 & 6 only

  Bydd plant Blwyddyn 5 & 6 sy’n mynd i weld carfan pêl-droed Cymru ddydd Llun nesaf angen mynd a cinio efo nhw. Year 5 & 6 pupils who are going to see the Welsh football squad next Monday will need to bring their lunch with them

Raffl – raffle

Diolch i bawb sydd wedi cefnogi Raffl Blwyddyn 5&6. Mae gwobrau niferus ar gael yn cynnwys taleb Mati a Meg, nwyddau Smiggle, asgell nofio, nwyddau harddwch a photeli gwin.  Os ydych yn dymuno prynu tocyn anfonwch yr arian wedi ei labelu yn glir gydag enw’ch plentyn i’r ysgol cyn dydd Iau. Mae pob tocyn yn costio £1-00. … Read more

Bl 5 a 6

Bydd Bl 5 a 6 yn mynd lawr dre ar wahanol adegau wythnos nesaf fel rhan o ddathliadau Wythnos Cymru Cŵl. Year 5 and 6 pupils will be going down town sometime during next week as part of the Cymru Cŵl week celebrations.