Clwb Teulu Theatr Clwyd Family Club

Gyrrwyd y llythyr yma heddiw. Os nad ydych wedi derbyn copi ac efo diddordeb, holwch yn ysgol fory.
This letter was sent out today. If you haven’t received it and are interested in taking part, please ask at school tomorrow.