Codi Calon / Spread some happiness

Mae ymgyrch gan rai ar y cyfryngau cymdeithasol i godi calonnau yn ystod y cyfnod anodd yma. Mae grwp o’r enw Arwyddion Codi Calon wedi ei greu ble mae plant yn cael y cyfle i greu posteri i arddangos yn eu ffenestri adref. Mae nifer yn defnyddio symbol enfys fel gobaith a llawer hefyd yn defnyddio’r dywediad “Daw eto haul ar fryn” neu “Bydd hapus a dewr”. Beth am annog eich plentyn i wneud un? Os hoffech ein trydaru @YsgolG byddem wrth ein boddau yn gweld eich lluniau. Rydym yn gobeithio creu rhai yn yr ysgol fory er mwyn codi calonnau ein cymdogion.

A campaign has begun on social media to spread some happiness within your community during this difficult time. A group has begun called Arwyddion Codi Calon (Signs to spread happiness) which encourages children to create posters at home and display them in their windows. Lots of children have used a rainbow as a sign of hope, and others have used the Welsh saying “Daw eto haul ar fryn” which meaning something similar to “After every storm, comes a rainbow”. What about encouraging your child to take part? If you would like to tweet us @YsgolG we would love to see your photos. We are hopefully going to make some in school tomorrow so that we can spread some happiness to our neighbours.

Diolch.