Cystadleuaeth Addurno Plât / Decorate a Plate Competition

Cofiwch am y gystadleuaeth yma!! Gwobrau gwych ar gael – diolch i Gwmni KTL Contracting Ltd am drefnu’r cyfan!! Mae’n hynod bwysig fod enw eich plentyn, blwyddyn a dosbarth yn glir ar gefn y plât. Cofiwch £1 i gystadlu a platiau mewn erbyn D Mercher os gwelwch yn dda.
Remember about the plate competition. Great prizes to be won – thanks to KTL Contracting Ltd Company for arranging this for us. It is essential that your child puts his/her name on the back of the plate along with year group and class. It’s a £1 per entry and plates need to be in by Wednesday.