Derbyn, Blwyddyn 1 & 2 – Reception, Years 1 &2

Bydd y plant yn mynd allan trwy’r un drysau ag arfer ar ddiwedd y Disgo pnawn ma felly, dewch i’w cyfarfod fel bob diwrnod arall erbyn 4.00pm yn brydlon.

The children will be going home through the usual doors at the end of the Disco this afternoon, therefore please come and meet them as usual at 4.00pm. prompt.