Dim Clwb Rownderi / No Rounders Club

Yn anffodus ac oherwydd rhagolygon y tywydd fe fydd yn rhaid canslo’r clwb rownderi yr wythnos yma. Fe fydd y clwb yn ailddechrau wythnos nesaf os y bydd y tywydd yn caniatáu. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.
Unfortunately because of the weather forecast the rounders club will be have to be cancelled this week. The club will recommence next week if the weather is favourable. Apologies for any inconvenience caused.