Rhieni Blwyddyn 6 – Year 6 parents

 

LLANGRANNOG

Byddwn angen cael arian Llangrannog i gyd i mewn cyn dydd Llun, Mehefin 24ain os gwelwch yn dda, sieciau’n daladwy i Ysgol Glanrafon. Bydd eich cerdyn cynilo fel prawf eich bod wedi talu.


Llawer o ddiolch.

We require the rest of the money for Llangrannog before Monday, June 24th please, cheques made out to Ysgol Glanrafon. Your collection card will be your receipt.

Many thanks