DIM Clwb Theatr Clwyd fory

Rydym newydd dderbyn galwad ffon gan Theatr Clwyd i ddweud ei bod nhw yn canslo’r Clwb ar gyfer plant Bl 4 fory. Maent yn ymddiheuro am hyn. Os yn bosib, pasiwch y neges ymlaen i unrhyw rieni mae hyn yn effeithio os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr.
We have just received a phone call from Theatr Clwyd saying that they have to cancel the Club for Year 4 pupils tomorrow. They are very sorry for this. Please pass the nessage on to any patents that this may affect.
Diolch yn fawr iawn.